Segelbåtstrailer med båt

Trailer av modell TR2700L som anpassats för segelbåt. Båten är en Albin Express som är 7,77 lång. Rören på stöden är 125 cm höga på denna.