Hitta rätt båttrailer

Vlemmix båttrailer

Köpguide för båttrailer

Vad ska man tänka på när man väljer båttrailer? Här ger vi lite vägledning i valet av trailer för just dig och din båt.

Rätt längd och bredd

Båtens längd och utseende påverkar naturligtvis valet av båttrailer. Längden på trailern bör grovt sett vara ungefär som båtens längd. Vår trailerkalkylator nedan hjälper dig att hitta lämplig trailer till din båt med båtens längd och vikt som utgångspunkt. Kalkylatorn ska dock ses som ett generellt riktmärke, båtens utförande och tyngdpunkt måste alltid beaktas så att trailern kan framföras trafiksäkert.

Tänk också på att det finns trafikregler för bredden: lasten (d v s båten) får inte sticka ut mer än 20 cm från fordonet i sidled och lastens bredd får inte överstiga 260 cm. Undantag gäller för ”odelbar last” (t ex en båt) som får vara 310 cm bred om vissa förutsättningar är uppfyllda (TSFS 2010:141).

Rätt vikt – lastkapacitet och trafik-/körkortsregler

Det finns flera vikter att ta hänsyn till: Båtens vikt, inklusive ev bränsle och utrustning, får inte överstiga trailerns maximalt tillåtna lastvikt (se Maxlast nedan) och trailerns vikt inklusive last får inte överstiga bilens maximalt tillåtna lastvikt för släpfordon (se registreringsbeviset). Därutöver gäller körkortsbegränsningar beroende på förarens behörighet. Se resp släpvagnsmodell för mer information om vilka trafik- och körkortsregler som gäller.

Sök lämplig båttrailer för din båt

Detta är ett hjälpmedel för att välja rätt trailer för din båt. Fyll i hur mycket din båt väger (inkl bränsle och allt som finns i båten vid transport) och/eller längden på din båt. Längden kan anges i cm eller i fot. Lämpliga trailermodeller visas med avvikande färg när du trycker på Sök.

OBS! Detta är en generell rekommendation. Hänsyn måste alltid tas till den individuella båtens konstruktion och tyngdpunkt.

Tabellen kan sorteras på valfri kolumn, klicka på en kolumnrubrik för att sortera på den.