Flytt av axel på Vlemmix båttrailer

Byglar som lossas för att flytta axel. De yttersta är till skärmen. Trailern är en 7-meters båttrailer.

Mutter som lossas när axeln flyttas. Ska följa med axeln och stången ska inte vara hårt spänd utan kännas lite lös – känn efter INNAN skruven lossas hur lös/spänd den gängade stången är!

Översikt av främre axeln med blomskablar och gängad stång

Arbete utfört efter ovanstående anvisningar sker på egen risk. Vi friskriver oss från allt ansvar för eventuella problem/skador som kan uppstå av t ex felaktig hantering eller montering.